WWP_KONKURS NA ZAGOSPODAROWANIE WYSPY POMORSKIEJ WE WROCŁAWIU


 

    LOKALIZACJA: Wrocław
    ROK: 2012
    ZESPÓŁ: Bofo Architekci, Q78 Biuro Architektoniczne, Katarzyna Dudycz, Marcin Piotrowski

 

 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna budynku mieszkalno– usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu na wschodniej części Wyspy Pomorskiej we Wrocławiu. Obszar objęty konkursem położony jest w centrum miasta, w miejscu o szczególnych wartościach krajobrazowych. Najbliższe jego otoczenie stanowią m.in.: Śluza Mieszczańska, Most Uniwersytecki, barokowy gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, kamienice przy ul. Grodzkiej. 

Istotnym elementem w kształtowaniu założeń projektowych było także wykorzystanie potencjału wody. Miała ona przede wszystkim wpływ na kształtowanie przestrzeni publicznej, takie jej przekształcenie i transformowanie, aby uczynić ją realnym, atrakcyjnym, magnetycznym miejscem, dającym impuls dla rozwoju, z którym będą identyfikować się mieszkańcy. Nastrój, relacja z otoczeniem była szalenie istotna- to, w jaki sposób projekt integrować będzie się z miastem oraz ze społecznością. 

Projektowany obiekt skupia w sobie funkcje hotelu wraz z centrum fitness, apartamenty mieszkalne oraz dwa lokale gastronomiczne zlokalizowane w przyziemiu budynku. Takie połączenie funkcji, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz funkcjonalnych oraz komunikacyjnych, wydało się być najkorzystniejsze pod względem inwestycyjnym. Ponieważ zaprojektowany budynek to hybryda funkcji usługowych oraz mieszkalnych, bardzo ważny był aspekt zapewnienia elastyczności i braku kolizji w sposobie użytkowania wnętrza oraz prawidłowe jego strefowanie. Konieczne było takie jego zaprojektowanie, które byłoby komfortowe w użytkowaniu zarówno przez mieszkańców jak i osoby korzystające z hotelu, centrum fitness oraz przechodniów odwiedzających restaurację, kawiarnię i korzystających z przestrzeni ogólnodostępnych wygenerowanych na wyspie. 

 

 

Bryła budynku od strony Mostu Pomorskiego została zaprojektowana w taki sposób, aby uzyskać czytelną, zapraszającą, wręcz wciągającą nas do wewnątrz strefę wejściową, zadaszoną przez nadwieszoną nad wejściem bryłę. Powstał w ten sposób plac wejściowy, który jest doskonałym miejscem, gdzie mogą gromadzić się ludzie unikając niebezpieczeństwa wynikającego z bliskości ruchliwej ulicy. 

Na placu poprzez zastosowanie innego rodzaju posadzki wydzielony został teren w kształcie trójkąta, który jeszcze bardziej ma ukierunkować napływ ludzi w stronę budynku. Na terenie tym znalazły się m.in. parking rowerowy, platforma samochodowa oraz winda gospodarcza. Bryła budynku uformowana została na kształt wachlarza łagodnie rozkładającego się w kierunku zachodnim w celu uzyskania najkorzystniejszego układu pod względem widokowym. Zabieg ten umożliwił także lepsze doświetlenie budynku i stworzenie tarasów, by jak najlepiej wykorzystać zalety południowej ekspozycji oraz sąsiedztwa majestatycznego budynku Uniwersytetu. Ze względu na chęć stworzenia najlepszego połączenia komunikacyjnego z wyspą, wykreowania ciekawej, zachęcającej do odwiedzania przestrzeni zaprojektowano kładkę na przedłużeniu osi ul. Odrzańskiej, rozpoczynającą się przy istniejącym przystanku tramwajowym, łącząca ul. Grodzką z wyspą, a następnie z ul. Księcia Witolda w stronę ul. Dubois. Jest to szeroki ciąg pieszo- rowerowy, który tworzy atrakcyjną przestrzeń publiczną. Poprzez jego układ i zróżnicowane poziomy, stworzone zostały ciekawe miejsca do odpoczynku, rozmowy, spędzania wolnego czasu. Zlokalizowanie lokali gastronomicznych w poziomie parteru, będzie magnesem przyciągającym ludzi, ożywiającym okolicę. Przestrzeń ta sprzyjać ma wszelkim interakcjom poprzez jej elastyczność w sposobie użytkowania i ma szanse sprawić, że w przyszłości tereny nadrzeczne mogą stać się piękną i tętniącą życiem przestrzenią w mieście.